top of page

       นับตั้งแต่ย่างเข้าศตวรรษที่ 21 เรื่อยมา Verbana Jewelry Manufacture Co. Ltd. คือผู้นำแนวหน้าแห่งวงการผู้ผลิต Sterling Silver Jewelry พวกเราเปี่ยมล้นด้วยประสบการณ์และผ่านการร่วมงานกับนานาบริษัทเล็กใหญ่จากทั่วทุกมุมโลก ผู้ค้าส่งและดีลเลอร์ทุกๆรายจะได้รับเฉพาะสินค้าคุณภาพจากกระบวนการผลิตมาตรฐานสูงสุดเท่านั้น ความสุขของพวกเราคือการร่วมใจกับท่านเพื่อมุ่งสู่การผลิตสินค้าที่ดีที่สุด

Location

CONTACT

Success! Message received.

bottom of page